Novinky

Volejbalové Kvasiny  Turnaje | 04.10.2018


Sobota 30. června a neděle 1. července 2018 byly v Kvasinách na volejbalových kurtech vyhrazeny 52. ročníku Tradičních letních turnajů.

Letos přálo počasí, jako vždy již v pátek bylo vše připraveno: kutry, ceny, pořadatelé a občerstvení, jen družstev o víkendu nepřijelo mnoho. Ti, kteří přijeli, ale určitě nelitovali. Výborně si zahráli, dobře najedli, všichni získali pěkné ceny a po sportu se v sobotu večer výborně pobavili.

Výsledky našeho klubu: okres ženy:  3. místo, okres muži:  2. místo.

Poděkování za účast družstvům a také všem, kteří se podíleli na organizaci. Zvláštní poděkování patří  obci Kvasiny za dlouholetou podporu a Královéhradeckému kraji, který tuto akci dotačně podporuje od roku 2011.

 

29.07.2016