Novinky

Premiéra - letní kino na kurtech  Různé | 09.09.2019


Během letní sezony není na kurtech mnoho pohybu, toho využila kulturní komise při obci Kvasiny a navrhla, aby se na kurtech uskutečnilo jedno představení letního kina.
Určitě dobrý nápad, kurty jsou obecní, je tam tribuna, občerstvení, sociálky a celý areál je oplocený. Slovo dalo slovo a s s manželi Benešovými jsme se dali do příprav tak, aby se 10.8. od 21.00 hodin mohlo promítat. Když přišel den promítání, předpověď počasí nebyla moc příznivá a tak, když jsme se s Benešovými v 18.00 hodin sešli na kurtech, pršelo. Déšť neustával ani ve chvíli, kdy přijeli technici s promítací aparaturou.
Proto se hledal náhradní prostor a ten byl v kulturním domě v Kvasinách. Když však přijeli technici z kulturáku, déšť ustal a bylo příjemné teplo, proto se pořadatelé rozhodli pro variantu venkovní. Technikům jsme pomohli s instalací plátna, aby bylo vše připravené. Ještě v 20.45 hodin bylo asi dvacet diváků, jenže potom se doslova nahrnuli ti, kteří čekali, jestli se umoudří počasí. Nakonec na premiérové promítání na volejbalových kurtech přišlo odhadem 250 lidí a v 21.15 mohlo začít promítání životní komedie "Ženy v běhu". Akce se velmi vydařila a po promítání navrhl pan Beneš, aby se do konce prázdnin promítalo ještě jednou.
Tak se i stalo. Po první zkušenosti už nebyl problém s přípravou, takže se mohlo 28. 8. promítat, tentokrát filmová komedie "Bezva ženská na krku". I na tento film se přišlo podívat podobné množství diváků.
Vzhledem ke kladné odezvě na obě akce se plánuje něco podobného na příští rok. V jaké podobě se zatím neví, to záleží na rozhodnutí obce Kvasiny, my, jako volejbalový klub, jim k tomu budeme rádi nápomocni.
 
 

19.06.2019