Novinky

Letní soustředění 2023  Mládež | 18.08.2023


Oblíbené letní soustředění jsme letos upořádali o týden dříve 13. 8. - 18. 8. 2023. Počasí nám přálo, tak jsme mohli po postavení stanů a nezbytném oznámení, co nás celý týden čeká hned začít s tréninkem.

Děti se rozdělily do dvou skupin „kauflanďáci“ a „tryskomyši“ a během celého týdne plnily různé úkoly a soutěžily o samolepky. Vítězné družstvo bylo na konci odměněno. Od neděle do pátku se tak děti učily nejen volejbalovému umění, atletice, protahování, opičí dráhy. Vyzkoušely si také spoustu her, které připravovala Týna.

Velký ohlas přineslo koupání pod splavem v Solnici. Někteří odvážlivci dokonce ze splavu skákali. V úmorných vedrech to bylo příjemné osvěžení. V úterý jsme ještě po koupání zašli do Solnice na zmrzlinu.

Poslední noc spali všichni pod širákem na umělce. Ze spaní pod širákem se už stala tradice. Stejně jako spaní venku, stalo se naším pěkným zvykem, že se na soustředění loučíme s hráči, kteří jsou na minivolejbal „staří“. Letos to byl Dan Pilař, Karolína Křepelová a Roman Karpyshyn. Ať se daří i nadále! Na konci jsme vyhlásili výsledky celotýdenní hry. Každý si odnesl ceny. Odpoledne následoval nezbytný úklid a balení. Soustředění se parádně vydařilo!

Celý týden se o 16 dětí staral M. Moravec, T. Erben, K. Moravcová a J. Moravcová. Moc děkujeme maminkám, které upekli něco dobrého na zub!

Velký dík všem, kteří se jakkoli na soustředění podíleli.

M. Moravec

 

Fotografie ze soustředění

 

19.06.2019