HIC Turnaj 2010

Volejbalový klub pořádá každý rok po odehrání soutěží a před příchodem zimy závěrečné setkání svých členů v areálu klubu. Toto setkání dříve sloužilo k vylepšení sportovišť, budov či majetku klubu, úklidu před zimou a zároveň k setkání členů, kteří se jinak v areálu během roku úspěšně míjejí. Dopoledne se pracovalo, odpoledne se ještě sportovalo a večer účastníci jedli, pili, dobrou vůli spolu měli… Za starých dobrých časů se v tento den pořádal tzv. HIC turnaj (staří pamětníci tvrdí HEC turnaj), při kterém startovalo až šest družstev složených ze členů klubu všech věkových kategorií. Co turnaji chybělo na sportovní úrovni, dohnala jeho společenská část. Často do pozdních nočních hodin se v klubovně probíral uplynulý rok. Když už bylo vše prodiskutováno, přišel na řadu zpěv a někdy i tanec. Tenkrát ještě při harmonice Honzy Součka. Účastníci se měli možnost navzájem lépe poznat a blíže seznámit. Klub byl podstatně soudržnější…
Dnes je to trochu jinak. Areál je relativně v pořádku, neprobíhá zde žádná výstavba, pouze drobná údržba a úklid areálu před zimou. Je tedy méně práce, ale zároveň bohužel i méně lidí, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, zasportovat si a pobavit se spolu. Nemělo by se to říkat, ale bohužel v tomto směru byl totáč zlatej. Letos se závěrečné setkání konalo poměrně dlouho. Až v sobotu 16. října od 9.00 hod. Ve čtvrtek na schůzi se sestavil pracovní plán: úklid areálu, zakrytí plážáku, dotření plotu, posekání trávy a vykopání díry pro kůl plotu za garáží, vybrat žlaby, obnažení obrubníků, posolit hřiště (ochrana proti mechu), navézt hlínu do ohniště, úklid před a v garáži, hadic, hrabel, kůlů, hodin, pařezu za plotem a případně dalších drobných prací. Máša st. všechny přítomné ujistil, že prkna na plot si Máša ml. na opracování sice v týdnu odvezl, ale do soboty to učňové určitě nestihnou. I tak byl seznam práce úctyhodný. Navíc předpověď počasí nebyla na sobotu nic moc.
Sobotní ráno bylo plné překvapení. Jednak počasí bylo ucházející, jednak Máša ml. na své svěřence dohlédl a prkna byla připravena, ale zatímco volební účast občanů do obecního zastupitelstva byla nejvyšší za poslední roky, účast členů na této sobotní akci byla nejnižší L. Na odpolední sport by se nesestavila ani dvě družstva. V tomto počtu se tolik práce nedá stihnout… Pustili jsme se do toho s vervou budovatelů socialismu a kupodivu se práce dařila. Staří a zkušení členové klubu se pod vedením Máši ml. vrhli na plot, ostatní si vybrali práci dle své chuti, případně schopností. Přes drobné zádrhele, které se dařilo řešit, práce šla všem od ruky a ze seznamu byla odškrtávána jedna položka za druhou. Pochvalu si zejména zaslouží Ráďa, který ihned, jakmile dokončil jednu práci, somroval o další. Sice si nevybíravě nadával, ale všechnu zadanou práci dokončil. Ačkoli brigádnický referent Lojza práci odpískal okolo 15. hodiny, Ráďa svým příkladem strhl ostatní ještě skoro k hodinové přesčasové práci. Ještě že byli přítomni i dva mládežníci, kteří stíhali zásobovat všechny pracující občerstvením. A zde se zrodilo další překvapení. Z výše uvedeného seznamu se nesplnilo minimálně položek - posolení hřišť, hlína do ohniště, dotření plotu a úklid pařezu. Pro malý počet potenciálních hráčů se sportovní vložka vynechala a přešlo se přímo ke společenské. Posilnili jsme se výbornými grilovanými kuřaty a jelikož byla zima, seskupili jsme se u ohně. Přišli i někteří pravidelní účastníci pátečních večerních setkání – příznivci našeho klubu. Bylo to tak jak to má být – u ohně moc příjemně a ve společnosti veselo při historkách z dob dávno minulých. Bohužel dřevo začalo pomalu docházet a ani pařez se nepodařilo přes povzbuzování Gity Mášovi st. a Ráďovi na oheň dovalit, a tak se účastníci začali po osmé hodině pomalu rozcházet. Všichni šli domů, pouze Páva se ještě chystal za kulturou na bigbít do Kostelce na koupaliště na Spektrum. K účasti přemluvil i Mášu ml., ale jestli Máša pochopil a udržel jeho příkazy, to se dozvíme opět jenom z doslechu J.
Za odvedenou práci a účast patří poděkování všem zúčastněným!!!


29.07.2016