Budování areálu

1941 - vzniká naše první hřiště na konci kaštanové aleje

1943 - vybudování druhého volejbalového hřiště, které bylo ohrazeno tyčkovým oplocením a okolo hřiště byl vysázen smrkový živý plot. Dále bylo vybudováno sportoviště pro skok vysoký a daleký.

1944 - zájem o sport se zvýšil natolik, že stávající areál již nestačil, a proto bylo vybudováno třetí hřiště na košíkovou. V blízkosti vstupní brány byly zády k aleji postaveny krásné dřevěné šatny.

2. pol. 50. let - do té doby nebyla zavedena voda, hráči se chodili mýt k nádražní pumpě. Díky podpoře tehdejšího závodu AZNP byla poprvé přivedena do areálu voda z restaurace „U Nádraží“. Jediný kohoutek byl nadšeně užíván jak pro mytí hráčů, tak pro kropení hřišť. Zcela byla situace vyřešena zakoupením vyřazené vodní nádrže ze zámecké zahrady od závodu. Z nádrže vznikla tzv. „mini“ šatna, které se říkalo „keson“. Slouží do dnešní doby jako prostor pro uložení sítí a lajnovaček.

1964 - v tomto roce byl vybudován třetí kurt

1965 - byla zahájena výstavba kabin a umývárny – dokončeny základy stavby

1966 - pokračuje hrubá stavba dnešní střední části kabin. Na této akci odpracovali členové oddílu a příznivci volejbalu neuvěřitelných 1.040 brigádnických hodin.

1969 – areál se rozrostl o čtvrtý kurt za tribunou. Byl dokončen drátěný plot. Byla provedena instalace naftového vytápění a byl zapůjčen elektrický bojler.

1970  - byla zahájena generální oprava prvního kurtu (výkop) a proběhla údržba areálu. Byla dokončena konstrukce ocelové tribuny. Byly rozšířeny obě strany tribuny na délku 13 metrů, postavila se obě schodiště a zábradlí.

1971 - dokončena tribuna pro 200 sedících diváků, plot dostal novou „nadstavbu“ a do provozu byl uveden příruční ocelový kiosek. Rozběhly se práce na nové kabině.

1972 - byla dokončena nová kabina domácích, započalo se se stavbou na druhé straně stávajícího objektu. Byly vykáceny stromy, provedena úprava pozemku, výkop základů stavby a vyzděno přízemí (sociální zařízení mužů a žen, schodiště). Dále byla dokončena hrubá stavba 1. patra, omítky v klubovně a na chodbách, provedeny odpady a rozvod vody, vybudován septik, jímky, kanalizace. Na stavbě byl použit materiál v hodnotě 65.000 Kč, mzdy za odborné práce činily 24.500 Kč. Celkem bylo odpracováno 5.029 brigádnických hodin. 

1973 - rekonstrukce centrálního kurtu, pokračovala hrubá stavba kabin

1974 - ve výstavbě areálu se dokončovalo sociální zařízení, vznikla klubovna, která se postupně zařizovala

1979 - 1980 - pokládání JAPEXU na centrální dvorec

1981 - dokončen je nový plot a především je dokončena rekonstrukce centrálního kurtu, který je slavnostně otevřen 4.7.1981 exhibicí: Extraligová družstva Zbrojovka BRNO: Dukla TRENČÍN  2 : 1

1985 - zahájena stavba garáží, byl rozebrán starý kiosek a postaven nový

1986 - opravu JAPEXU na centrálním kurtu

1988 - v areálu probíhá výstavba garáží


29.07.2016