Rekonstrukce (2002 - 2005)

Sehnat dostatečné množství finančních prostředků na rekonstrukci se podařilo až v roce 2002, a to především díky obci Kvasiny a Krajskému úřadu v Hradci Králové. V červenci 2002 byly započaty práce – byl položen nový rozvod vody na kurty a do kiosku. Bylo nutné přesát 90 m3 škváry, která se použila do vrchní patentní vrstvy hřišť. Ta už se pokryla jen vrstvou antuky.

Hlavní část prací byla zahájena až po turnaji sociálních ústavů v přehazované, který se konal 4. září 2002. Za víkend bylo nutné odstranit na kurtech starou vrstvu antuky, navézt novou škváru a vše připravit tak, aby bylo možné od pondělí pracovat na rekonstrukci prvních dvou kurtů.

V první fázi byla kromě opravy prvního a druhého kurtu položena nová dlažba před kabinami, byla vyrobena a usazena nová vstupní vrata, sokl na kabinách, nové lavičky mezi kurty a bylo nainstalováno nové ozvučení areálu. Tato první fáze rekonstrukce byla dokončena na jaře roku 2003, kdy se do nového terénu okolo kurtů vysela tráva. Celkem bylo brigádnicky jen při rekonstrukci odpracováno 858 hodin.

Druhá fáze na sebe nenechala dlouho čekat. V průběhu roku 2004 obci poskytl Krajský úřad v Hradci Králové dotaci na rekonstrukci zbývajících tří kurtů. Přitom se v klubu vedla diskuze o tom, zda vybudovat i šestý kurt, a to kurt na plážový volejbal.

S rekonstrukcí se opět začalo na podzim roku 2004 s tím, že bylo nejprve v létě potřebné přesát škváru, tentokrát však 120 m3. Zemními pracemi byla započata největší stavební etapa v areálu od postavení kabin a klubovny, nyní však z velké části dodavatelsky. Mezitím bylo po předchozím klubovém referendu rozhodnuto o vybudování beach volejbalového kurtu. Jednání o poskytnutí financí se zástupci obce byla složitá, ale nakonec úspěšná.

Nejprve se tedy dokončila rekonstrukce kurtu č. 3, 4 a 5 zároveň s přístřeškem nad ohništěm u kiosku a opravou tribuny, okolo které byly usazeny obrubníky a následně se začalo s budováním šestého kurtu na plážový volejbal.

První etapa jeho výstavby se uskutečnila ještě na podzim roku 2004, druhá etapa proběhla na jaře roku 2005. Brigádnicky souběžně probíhaly terénní úpravy včetně vysetí trávy tak, aby do tradičních letních turnajů byla celková rekonstrukce kurtů dokončena.

Při druhé fázi rekonstrukce bylo brigádnicky odpracováno 1 123 hodin.

Za velkou pomoc při realizaci rekonstrukce areálu je třeba poděkovat především:
Alici Novákové, Josefu Maškovi, Aloisi Vaverovi, Jiřímu Novotnému, Zdeňku Houštěkovi, Pavlu Moravcovi, Tomáši Erbenovi a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu.

Za finanční zabezpečení celé akce děkujeme starostovi a zastupitelstvu obce Kvasiny a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Na rekonstrukci se podílely tyto firmy:
 

  • STAMONT CZ s.r.o., Rychnov n. Kn.
  • SIBERA SYSTEM, s.r.o., Stará Boleslav
  • REMING, s.r.o., Rychnov n. Kn.
  • STOFI – CZ, spol. s r.o., Kvasiny
  • Václav Daněk – LAGUNA, Solnice
  • ENERGOMONTÁŽE Jan Votroubek, Rychnov n. Kn.

 


29.07.2016