Kvasinský volejbal v plenkách

Ve světě začíná II. světová válka, která se úzce začíná dotýkat i kraje pod Orlickými horami. Místní závod - firma F. K. Janeček se z výroby dřevěných karoserií postupně přeorientovává na zbrojní průmysl. Život ve světě se ale v oblasti společenského života ani sportu úplně nezastavil. Zaměstnanci místního závodu se začínají v poledních přestávkách zabývat rekreačním sportem a sportovní činností všeho druhu.
Nejdříve se sportuje na louce, ale díky zvětšujícímu se zájmu o sport a podpoře tehdejšího ředitele Ing. Kejvala a Ing. Horáka se stává volejbal zábavou nadšenců i v jejich volném čase, a tak postupně vzniká naše první hřiště na konci kaštanové aleje.

TENTO OKAMŽIK V ROCE 1941 ZALOŽIL TRADICI VOLEJBALU V KVASINÁCH !

Zakládá se sportovní klub JAWA Kvasiny. Sportuje se nejen ve volejbalu, ale i v atletice, hrají se šachy, kopaná, lední hokej a kuželky, zahajuje krasobruslení.

Vzniká první volejbalové družstvo ve složení:
Dostál, Dvořák, Hanuš, Kadlec, bratři Martinů, Procházka, Štěpánek a Vaňous.
V té době se nehrají žádné pravidelné mistrovské soutěže, ale družstvo se zúčastňuje turnajů v okolí (Skuhrov nad Bělou, Náchod, Potštejn).

Firma Janeček má své další závody v Praze – Nuslích, v Brodci a Týnci nad Sázavou. I tam se čile sportuje a v roce 1942 vznikají Sportovní hry JAWY, které postupně probíhají ve všech sportovních klubech podniku. V roce 1943 se tyto hry konají v Kvasinách. Tato skutečnost vyburcovala členy sportovního klubu k vybudování druhého volejbalového hřiště, které bylo ohrazeno tyčkovým oplocením a okolo hřiště byl vysázen smrkový živý plot. Dále bylo vybudováno sportoviště pro skok vysoký a daleký.
V roce 1944 se zájem o sport zvýšil natolik, že stávající areál již nestačil, a proto bylo vybudováno třetí hřiště na košíkovou a díky pochopení a podpoře firmy došlo i k dalším úpravám – byly postaveny krásné dřevěné šatny, postavené zády k aleji, v blízkosti vstupní brány.
O tom, jaká byla sportovní úroveň tehdejších borců svědčí i fakt, že již v roce 1944 prohrává v Kvasinách poměrem 3:2 celek, ve kterém hráli i pozdější reprezentanti z národního družstva Československa - pánové Češpiva, bratři Brožové a další. V odvetě o den později, při utkání v Rychnově nad Kněžnou, oplatil celek hostů stejným poměrem a zvítězil nad Kvasinami stejným poměrem setů 3:2.
Přišel toužebně očekávaný konec války, lidé si oddechli, ale zájem o volejbal a všeobecně o sport pod Orlickými horami nadále setrvává. Nechodí se ovšem již hrát v poledne, ale po pracovní době. V podvečer se areál hemží sportovci.

Období 1946 – 1950

Sportuje se dále pouze rekreačně, žádná mistrovská soutěž se v našem okrese dosud nehraje. Družstvo však pravidelně trénuje, účastní se řady turnajů po širokém okolí (Skuhrov nad Bělou, Náchod, Hroška, Hronov, Potštejn, Hradec Králové, Červený Kostelec, Police nad Metují, Bystré, Lichkov, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Žďár nad Orlicí a další místa).
Oddíl sám pořádá každoročně Letní turnaj v Kvasinách, které ho se účastní průměrně osm až deset družstev.
V tomto období tvoří sestavu pánové Divíšek, Dohnálek, Dvořák, Homer, Horbe, Chaloupka, Kadlec, Martinů, Maryška, Zahradník, Zahradník (učitel), Zounar, Žid.
V této době se hnacím motorem a organizačním pracovníkem stává pan Evald Dvořák, který má hlavní zásluhu na tom, že volejbal v tomto období neusnul.
V závodě dochází ke změnám, firma JAWA je v roce 1946 vystřídána pobočkou brněnské Zbrojovky a nový název volejbalového klubu zní SPARTAK KVASINY.

V letech 1948 – 1949 jsou zaznamenány první zmínky o účasti žen na volejbale v Kvasinách. Od roku 1950 se začíná hrát pravidelná mistrovská soutěž, a sice okresní přebor Rychnovska. A právě v této době vzniká při škole v Solnici skvělá parta školáků – volejbalistů, které trénuje pan učitel Zahradník, sám aktivní hráč. Parta se zúčastňuje řady školských a mládežnických přeborů a dosahuje vynikajících výsledků. Hráči se pak logicky postupně objevují v další činnosti volejbalového Spartaku.


29.07.2016