2007 - 2010

Rok 2002

Volejbalový klub AUTO ŠKODA Kvasiny měl v roce 2002 celkem 79 členů. Z tohoto počtu je 25 mládeže (10 žaček, 11 žáků, 4 dorostenky) a 54 dospělých (22 žen a 32 mužů). Klub má 4 družstva dospělých (1 družstvo mužů v I. orlické divizi, 1 družstvo mužů v II. orlické divizi, 1 družstvo žen v oblastní soutěži II. třídy a 1 družstvo žen v I. orlické divizi). Družstvo mládeže prozatím do soutěží nebylo přihlášeno. Počet členů mládežnické kategorie se koncem roku 2002 zvýšil po provedeném náboru ve škole v Kvasinách a v Solnici. Do uvedené statistiky však ještě nejsou zařazeni.
Volejbalový klub v uplynulém roce uspořádal (stejně jako v předchozích letech) celkem 5 turnajů – Jarní turnaj mládeže (duben), Dublový turnaj (květen), Memoriál J. Dostála (červen), Tradiční letní turnaje (červenec) a ve spolupráci s Ústavem sociální péče v Kvasinách Turnaj sociálních ústavů v přehazované (září). Navíc se ještě klub podílel na pořádání turnaje VK Réma Rychnov nad Kněžnou (VK Réma nemá svůj areál a všichni kladně hodnotili areál v Kvasinách). Při všech těchto akcích klub důstojně reprezentoval a propagoval obec Kvasiny.
Členové klubu odpracovali na běžné údržbě areálu, který je majetkem obce, celkem 765 brigádnických hodin. K této sumě nutno ještě připočíst hodiny odpracované při částečné rekonstrukci areálu, a sice 958 brigádnických hodin. Tato rekonstrukce byla financována obcí Kvasiny a myslíme si, že vynaložené finance a úsilí našich členů přispělo k vytvoření nejhezčího volejbalového areálu v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou. Při dokončení druhé etapy by obec Kvasiny získala areál, který nemá srovnání v celém Královéhradeckém kraji.

Rok 2007

Rok 2007 začal pro volejbalový klub hodně nešťastně. Přes kurty se přehnala vichřice, spadlo několik vzrostlých smrkových stromů, které zbořily velkou část plotu. S vlastní dopomocí jsme zlikvidovali polom a připravili opravu plotu. Již koncem dubna byl plot opraven a areál byl nachystán na začátek soutěží.
Jako každý rok i v tomto roce pořádal klub následující turnaje: mládežnický, deblový, veteránský a tradiční velké turnaje. Dále jsme spolupořádali turnaj v přehazované pro mentálně postižené ve spolupráci s ÚSP Kvasiny. V letošním roce nebyly vyhlášeny granty, ze kterých jsme financovali turnaje mládeže a Tradiční letní turnaje.
Pravidelné soutěže hrálo jedno družstvo mužů a tři družstva žen. Třicet dětí pak bylo přihlášeno do krajských soutěží jak ve čtyřkovém, tak v šestkovém volejbale a nejmladší se zúčastňovali turnajů v přehazované.
V roce 2007 členové volejbalového klubu odpracovali při údržbě areálu 856 brigádnických hodin. Je třeba vyslovit velké poděkování všem, kteří se podíleli na rychlé likvidaci živelné pohromy, ale i na každodenní práci pro klub. Jako každý rok je třeba vyzvednout pomoc nehrajících kolegů, a to na poli trenérském a údržbářském Pepy Maška a Lojzy Vavery jako trenéra a zároveň člověka, který má stále nevyčerpatelné množství nápadů.

Rok 2008

Rok 2008 pro klub začal podobně jako rok 2007. Příliš silný vítr opět vyvrátil několik stromů, které zničily část plotu. Bohužel stromy spadly z části i na již opravený plot. Naštěstí byla škoda zhruba jen poloviční než v roce předchozím. Za přispění obce Kvasiny, šikovných rukou členů klubu pod vedením Josefa Maška a zámečnické dílny pana Beka ze Solnice byl plot dán do pořádku ještě před turnajem mládeže a pravidelnými soutěžemi. Dále byla dokončena rekonstrukce dámských a pánských toalet. Kromě toho bylo členy oddílu odpracováno 614 brigádnických hodin na údržbě a zlepšení areálu a jeho okolí.
Jako každý rok, tak i letos klub pořádal turnaje různých kategorií. Prvním byl turnaj mládeže. Byl to nejlepší ročník v dlouholeté historii, a to z více důvodů: za prvné připraveností a organizací, která je sice již tradicí, ovšem je vykoupena mnoha hodinami příprav na propagaci, zajištění financí a cen. Za druhé je to rekordní počet zúčastněných - v sobotu 22 a v neděli 39 družstev. Zvlášť neděle byla na samé hraně jak kapacity areálu, tak možností organizačního zvládnutí. Za třetí vyšlo počasí a vše se mohlo odehrát venku na kurtech, kam volejbal patří především.
Dalším turnajem byl turnaj deblový, kterému však nepřálo ani počasí, ani slabá účast.
Následoval Memoriál Jardy Dostála pod názvem Turnaj pro příchozí. Ani tady se nedaří dlouhodobě zajistit větší účast.
Samostatnou kapitolou jsou Tradiční letní turnaje, které měly již pořadové číslo 37.
Na kurtech se uskutečnily ještě dvě významné akce - tou první byl Turnaj mentálně postižených v přehazované, který z větší části organizačně zajišťuje Ústav sociální péče v Kvasinách, druhou byl Hic turnaj, v rámci kterého se konal jednak podzimní úklid, ale především to bylo závěrečné setkání všech členů našeho oddílu po sezóně, poslední možnost potěšit se před zimní přestávkou krásným prostředím volejbalového areálu, možnost zahrát si s kamarády a o pivním oddechovém čase prodiskutovat problémy. Večer potom něco dobrého popít, pojíst a pozpívat.
V areálu během roku probíhalo i několik malých společenských a sportovních akcí. Členové klubu se zúčastnili na podzim vysazování nových stromků pro obec v prostorách na konci Kvasin směrem na Uhřínov.
Velké poděkování za trpělivost, volný čas a pevné nervy, které mají s výchovou mládeže, patří trojici ochotných trenérů, a to Renatě Stieberové, Pepovi Maškovi, Lojzovi Vaverovi a jejich pomocníkům, kteří se snaží jak mohou, to těm třem usnadnit. Jsou jimi Pavel Kubíček, Tomáš Arnošt a Olina a Radek Šabatovi.

Rok 2009

Rok 2009 pro nás nebyl nijak budovatelsky významným obdobím, a proto jsme se mohl více věnovat hře a trénování. Skutečnost však byla trochu jiná. Renata Stieberová přestala trénovat mládež, a tak u této náročné práce zůstala dvojice Mašek - Vavera. Pavel Moravec začal trénovat ženy A. V létě se k němu přidal i Tomáš Erben s tím, že ženy budou chodit pravidelně na tréninky. Ze začátku to vypadalo dobře a na kurtech se scházelo dostatečné množství volejbalistek. To však nevydrželo dlouho a ke konci roku chodilo trénovat pouze pár žen.
Co dalšího se událo v našem klubu? Znovu byl proveden nábor dětí ve škole v Kvasinách, v Solnici a ve Skuhrově. Jako každý rok jsme pořádali tradiční turnaje. Hned ten první - jarní turnaj mládeže - byl co se týká počtu zúčastněných družstev rekordní. Přijelo 82 týmů. Taková účast byla již za hranou možností našeho areálu. Pořadatelsky byl turnaj zvládnut výborně, po herní stránce byl problém s tím, že se musely zápasy hrát na zkrácené sety. Nicméně počasí a atmosféra přála všem účastníkům a jen málokdo byl nespokojen.
Dalším turnajem byly debly. Tento turnaj je již delší dobu slabě obsazován, a proto se výbor klubu rozhodl už příští rok tuto akc nepořádat. Turnaj veteránů také není účastnicky nejnavštěvovanější.
Na tradičních letních turnajích se scházívá mezi čtyřiceti a padesáti družstvy. Letos jich bylo čtyřicet dva. Jak na mládežnický turnaj, tak i na letní turnaje se nám podařilo sehnat od Královéhradeckého kraje dotace.
Netradičně jsme pořádali ještě jeden turnaj, a to k oslavám 465 let od vzniku obce Kvasiny.
V roce 2009 se na kurtech odpracovalo celkem 545 brigádnických hodin. Zvláštní poděkování patří Josefu Maškovi, který neúnavně a spolehlivě udržuje vše, co je potřeba.
V roce 2010 by mělo být naším úkolem zajistit pomoc při trénování mládeže, stabilizovat družstva žen, sehnat mladší muže a mladou krev do výboru. Dále je v jednání přestavba kiosku. To je však pouze na papíře a realizace je zatím dost nejasná. Výbor VK i nadále nebude bránit konání malých společenských a sportovních akcí v areálu. Areál je třeba využívat, samozřejmě však v rámci pravidel.
 


29.07.2016