Činnost v roce 2008

Sešel se rok s rokem a my jsme opět zde, abychom zhodnotili naše sportovní snažení za uplynulý rok.

Družstvo mužů vstoupilo do roku 2008 bez kádrových změn. Tréninky jsou tradičně v tělocvičně ZŠ Solnice od 19.00 hod. V přípravě jsme basketbal nahradili florbalem. Tato změna myslím proběhla k všeobecné spokojenosti hráčů.

Jako každý rok jsme do zimní přípravy zařadili zimní soustředění na Kačerově. I přes nedostatek sněhu většina účastníků sobotu strávila na běžkách. Bohužel večer kolektiv opustili „staříci“ a tím „mladíci“ zůstali bez dozoru. Zábava se i bez společenské hry protáhla přes půlnoc. Nepřítomnost dozoru se projevila v nedělním vstávání a na běžky se vydali pouze tři skalní. Snad to letos bude podstatně lepší! Zbytek zimní přípravy probíhal dle obvyklého schématu.

Vloni jsem na tomto místě hovořil o nadějích na dobré umístění v soutěži. Bohužel naděje se nepotvrdily! Před jarní částí ohlásily omezení sportovní činnosti opory mužstva Páva a Máša a některé hráče jsme už dlouho neviděli. Tím se náš kádr značně zúžil.
První dva zápasy jsme ještě zvládli. Krize nastala ve třetím zápase v Borohrádku. Zápas se dohrával v tělocvičně a bohužel jeden z našich hráčů psychicky nezvládl vypjatou atmosféru a vyfásl v pátém setu červenou kartu, čímž poslal celé družstvo předčasně do šatny s porážkou 2 : 3. Jen tak mimochodem - omluvu od něj za toto nezodpovědné jednání jsme doposud nepocítili! Další, tentokrát dokonce dvě zbytečné prohry jsme obdrželi od Rychnova. Nepodařilo se nám sestavit družstvo na tento mistrák. Někdo neměl čas a našel se i jeden, který se dokonce bál nastoupit, ačkoli nás v Rychnově čekali pouze hráči sotva odrostlí povinné školní docházce. Při zápase s Dobruškou jsem si zranil ruku a byl do konce soutěže odepsán. Byla to má první a nejdelší sportovní přestávka za 23 let v Kvasinách. Do boje musely být povolány všechny dostupné zálohy, včetně Vaška Matějky. To ještě nebylo vše. Pomalu se stávalo pravidlem, že jeden, či dva hráči po vzájemné slovní přestřelce svlékali dresy a odcházeli do šatny. Bylo to o to smutnější, že za ně v danou chvíli nebyla náhrada a oni tak nechávali družstvo na holičkách. „Klika“ byla, že se tak konalo na domácí půdě a my si tak nedělali ostudu po okrese. Sezonu jsme doplácali na 5. místě.

Po takto bídně sehrané soutěži je až s podivem, že na našich Tradičních letních turnajích jsme obsadili pěkné 3. místo, byť s výpomocí Milana Pohla na nahrávce.

Letní příprava nebyla takřka žádná, a tak jsem s obavami očekával novou sezonu. Kupodivu se nám vcelku dařilo. Za zmínku stojí především vítězství v pěkném zápase v Potštejně. Stinnou stránkou však bylo vyvrcholení souboje našich dvou kohoutů v zápase s Kostelcem. Skončil oznámením jednoho z nich, že do konce podzimu ho na hřišti neuvidíme. Neviděli jsme ho doposud.
V tabulce přezimujeme na 4. místě. K možným výsledkům v jarní části soutěže se letos radši vyjadřovat nebudu.

Po podzimní části jsme se ještě zúčastnili Turnaje o pekelskou husu. Na té jsme si však nesmlsli a skončili druzí a bez ceny.

Tradičním vyvrcholením roku byl turnaj ve stolním tenise u Pavla Maška s hojnou účastí hráčů. V tomto ročníku došlo k velkému překvapení! Prvně v historii tohoto turnaje zvítězil, a dřevěnou stoličku za první místo si odnesl Páva Novák!

Co říci závěrem? Mrzí mne, že ke všem přetrvávajícím problémům v družstvu se někteří členové přestávají chovat jako naši kamarádi a neoznamují nám např. změnu rodinného stavu, či životní jubilea. Je to v podstatě bezvýznamná věc, ale o něčem to svědčí. Existují dokonce spolky, kde se takovýto přístup ke kolektivu pokutuje.

Situace v družstvu a postavení v tabulce dle mého názoru neodpovídá možnostem družstva. V takových případech obvykle dochází k výměně trenéra, či vedení družstva. Jelikož muži svého trenéra nemají a organizačního pracovníka lze považovat za vedoucího družstva, rozhodl jsem se na tuto funkci - na rozdíl od dnešních politiků - rezignovat a dát tak šanci ostatním členům družstva vyzkoušet si tuto nevděčnou funkci. Osobně jsem pro, aby tato funkce po 2 – 3 letech „rotovala“ mezi jednotlivými hráči a každý si ji měl možnost vyzkoušet.

Soupiska družstva:

 • Beneš Lubomír
 • Brhlík Milan
 • Erben Tomáš
 • Ešpandr Ivan
 • Hovorka Zdeněk
 • Kopecký Milan
 • Knejp Radek
 • Mašek Pavel
 • Matějka Václav
 • Moravec Pavel
 • Novák Pavel
 • Stieber František
 • Šabata Radek
 • Špringr Petr

Závěrečná tabulka sezony 2007/2008

S rozlosováním soutěže, výsledky zápasů a konečnou tabulkou sezony 2007/2008 se můžete seznámit na stránkách českého volejbalu.


20.02.2018